12.09.2005

 

 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ ТА БІЗНЕСУ

Валентин В. БУГРИМ, співзасновник ВГО "За чисту Україну", член правління Спілки рекламістів України, академік, - Інститут журналістики – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету

 ім. Т.Шевченка, Посол Миру.

        

    Поважане Інтернет-товариство! На перший, погляд - це ніби повний нонсенс чи, м’якіше, парадокс. Адже як соціальна реклама може пропагувати бізнес. Вона за своєю природою належить до некомерційної, тобто, не має за мету отримування прибутку, а покликана пропагувати загальнолюдські цінності, формувати громадську думку стосовно певних подій/явищ/, гармонізовувати людські стосунки, актуалізовувати проблеми, об’єднувати людей навколо значущих суспільних ідей, програм тощо.

То чи  може сприяти Інтернет-бізнесу соцреклама і, якщо може – то як? Спробуємо це з’ясувати... Насамперед, порозуміймося на термінологічних підходах...

Соціальна реклама. Вона має місію пропагувати високу мораль та етику, добрі традиції і цінності, бережливе ставлення до природи, здоровий спосіб життя, екологічну безпеку тощо; боротися з алкоголізмом, наркоманією, тютюнопалінням, насильством у родині і побуті; відвертати дітей та підлітків від шкідливих звичок; забезпечувати гармонію людського співжиття, - змінювати на краще  моделі  людської поведінки та формувати і утверджувати гуманізм і цивілізованість. (Адекватна демонстрація слайдів).

Фактор (лат. factor – той, що робить) – умова, рушійна сила, причина.

Суспільність – це матеріальна (економічна, комерційна, бізнесова) і духовна (соціальна, культурна, моральна) сфери життя, які перебувають у постійній взаємодії. Суспільний – значить зумовлений суспільством (для розвитку, прогресу, задоволення його потреб тощо, з певними цінностями...

Результати проведения опитуванняНа Ваш погляд, соціальна реклама:

Необхідна суспільству?

69% (128)

 

Шкідлива для суспільства?

17% (32)

 

Байдужа суспільству?

14% (25)

 

Джерело: Інтернет-опитування Всього відповіли 178 чол.

Інтернет-комунікації – засоби Всесвітньої мережі, на яких розміщується і які доносять інформацію.

Результати проведеного опитуванняЧи повинні засоби масової інформації розміщувати соціальну рекламу безкоштовно?

Так, повинні

46% (105)

 

Так, але на законодавчій основі

32% (74)

 

Ні, це повинно оплачуватися, як і комерційна реклама

21% (49)

 

Всього відповіли: 228 чол.

Джерело: Інтернет-опитування

Інтернет-бізнес – це акціонерна вартість Інтернет-компанії на ринку, в яку входить комерційна діяльність, доход, прибуток та гудвіл.

Отже, ключовим тлумаченням буде: соціальна реклама, суспільність, Інтернет-комунікації, Інтернет-бізнес. Спробуємо,  з’ясувати: який обсяг займає соціальна реклама в українському Інтернеті. Статистики, інших даних  - нема. (Вважається, що взагалі вся соцреклама займає 1 % від усього рекламного обсягу). Ніхто ще цим не займається. Тоді методом перегляду-відновлення сайтів, видань, інших ресурсів – пригадаймо наявність соцреклами... Констатуємо факт: відсутня. В Інтернет-мережі – сайт-"шапкою", наприклад,  - до "Президентських виборів – 2004" "Прийди і проголосуй" (але це як виняток)...У цілому ж, соціальна реклама дійсно відсутня. Зрозуміло, що деякі вузькоспеціалізовані сайти, їх на пальцях порахувати, розміщують вряди-годи соцрекламу і то, як правило, зарубіжну... Хоча система Інтернет-комунікацій має дуже багато видів, форм і носіїв, більшість з яких соціальною рекламою, і не тільки нею, не задіяні. Фактично і частково, ніби немає особливої проблеми розміщення соціальної реклами в Інтернеті, якщо організація має свій сайт зі своїми банерами . Тоді їх можна просто безплатно обмінювати на деяких сайтах чи у  банерних мережах. А сайт-видання (віднесені до ЗМІ) згідно із законодавством мають виділяти для цього 5% площі безоплатно. Комерційні  ж сайти, видання чи мережі зацікавити практично неможливо, приміром, у зоні "com". (До того ж – на них Закон "Про рекламу ) не діє. Крім, того є багато істотних нюансів, наприклад, сайт може бути зареєстрований в Австралії з доменом у зоні "ua", що географічно відповідає Україні. Але з якої причини австралієць буде розміщувати українську соціальну рекламу, хоча сайт його має хороший у нас рейтинг ( і хіти, і хости). (Варіант діаспори).

Потребують ПР-рекламного потужного просування компоненти тлумачення  "соціальної відповідальності Інтернет-бізнесу", тобто, слід  соціалити: відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого інформаційного продукту або послуги, споживачів, працівників, партнерів, відвідувачів; активну соціальну позицію компанії, яка полягає  у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, владою і навколишнім природним середовищем, участі у вирішенні найгостріших соціальних і політичних проблем.

Уже маємо прецедент. Українця судять за антиросійські висловлювання в Інтернеті. На веб-страницах наконец-то начинают вступать в силу законы государств. 12 сентября с.г., в Новосибирске началось рассмотрение дела о разжигании межнациональной вражды в Интернете. Два года лишения свободы грозят российскому "украинцу" Тарасу Зеленяку за распространение расистских идей на одном из украинских форумов. В суд обратился провайдер Тараса, который зафиксировал регулярные оскорбления и пропагандистскую деятельность о стороны данного пользователя. В самом начале судебного заседания Тарас Зеленяк заявил, что не считает себя россиянином, и отказался от гражданства России 7 лет назад. Но никакого другого гражданства подсудимый не принимал, и от российского паспорта не отрекался.

В начале 2006 г. компания – провайдер, услугами которой пользовался Т. Зеленяк для выхода в Интернет с домашнего компьютера, обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу пропагандистской деятельности одного из своих пользователей. Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следователи изъяли компьютер и задержали его владельца. На жестком диске хранились все высказывания пользователя, что сделало возможным лингвистическую экспертизу. Результаты подтвердили оскорбительный характер комментариев.

Оглашенное обвинительное заключение говорит о том, что на протяжении полутора лет подсудимый, прячась под ником novosibirsk–2, оставлял свои комментарии на русскоязычном форуме украинского сайта www.proua.com. Пользователь комментировал в основном события общественно-политической жизни в Украине и России. Специалисты считают, что во всех высказываниях Т. Зеленяка присутствует мысль о "превосходстве украинского народа над русским", пропаганда ненависти к русским и оскорбительные слова типа "москаль" и "кацап". Свое авторство Зеленяк отрицает, и обирается доказывать свою невиновность. Доказать же авторство подсудимого, по мнению защиты, возможно лишь при изъятии сервера информационного портала, что крайне затруднительно.

Психиатрическая экспертиза, назначенная подсудимому, не выявила никаких умственных отклонений, но специалисты прокуратуры заметили "постоянное чувство отверженности и стремление продемонстрировать свою оригинальность". При этом подсудимый уже давно вышел из подросткового возраста – сейчас ему 36 лет. В связи с тем, что вызванные свидетели по делу в суд не явились, суд объявил в слушаниях перерыв до 4 октября. Нельзя быть уверенными в том, что Тарас Зеленяк действительно получит предназначенное ему наказание, но тот факт, что суды уже берутся за рассмотрение подобных дел, не может не радовать. Интернет – это не сообщество анонимов, а пространство, на котором действуют (или должны действовать) те же законы, что и в социуме.

О проблеме обеспокоенности бизнесменов отношением к ним общества известно с самого начала его развития (с 90-х гг.)«Нас не любят". Актуальной задачей является формирование положительного образа предпринимателя Как и в промышленных странах Запада, в России, в Украине социальная ответственность бизнеса первоначально проявлялась в виде индивидуальных социальных программ на отдельных предприятиях.

Можно выделить несколько сфер социальной ответственности:

· экологическая ответственность;

· · ответственность перед персоналам;

· · пропаганда здорового образа жизни, поддержка оздоровительных программ;

· · развитие образования, культуры и массовых коммуникаций;

· · социально_направленные маркетинговые программы.

 Далі. Соціально-рекламного просування потребують благородні справи бізнесу: благочинна діяльність, спонсорство, меценатство. Якщо конкретніше, то - це допомога дитячим будинкам, сиротам, інвалідам, безпритульним; влаштування виставок чи оглядів  творчості молодих талантів; сприяння у придбанні ліків і т.д. і т.п.

Окремими об’єктами соціального рекламування є інтерпретовані положення  Меморандуму "Про соціальну відповідальність бізнесу в Україні":

- соціально відповідальний бізнес як система цінностей для суспільства, що потребує відповідного поважного ставлення з боку держави, громадськості, засобів масової інформації;

- соціально  відповідальний  бізнес як необхідна складова успішного економічного розвитку України;

- соціально відповідальний бізнес як важлива умова конструктивної взаємодії бізнесу, суспільства, держави;

- соціально відповідальний бізнес як запорука вирішення нагальних екологічних проблем;

       - впровадження довгострокових соціальних бізнес-проектів та програм;

а також просування:

- „Банку даних соціальних проектів та ініціатив” чи  „Біржі соціальних проектів”;

- потужно-резонансних соціальних  ідей і  ресурсів;

- досвіду у сфері соціально відповідального бізнесу;

- цікавих і суспільно корисних ПР-соціальних проектів;

- потужних соціально-рекламних акцій/кампаній;

- яскравого соціального партнерства і т.п.

       До того ж – окремі рекламні матеріали і кампанії мають цільову групу (сегмент в Інтернеті)...

 

Повний текст виступу у форматі Word  -   zip 691 kB