Положення

Про ІІ Національний фестиваль соціальної реклами

 

Термін проведення: 30 листопада 2006 року 

Місце проведення заключних офіційних заходів Фестивалю:  

Організатори Фестивалю:

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

Державна соціальна служба для сім”ї, дітей та молоді

Спілка рекламістів України

Український професійний журнал “Маркетинг і реклама”

Розподіл функцій, прав і обов’язків між співорганізаторами визначається додатковими угодами.

МЕТА Фестивалю:

Розвиток в Україні соціальної реклами як засобу поширення соціально-значущої інформації для формування уявлень, переконань та ставлення щодо діяльності, спрямованої на досягнення суспільних і державних інтересів

Цілі та завдання Фестивалю

 1. Підвищення ролі соціальної реклами у вирішенні соціальних проблем, що існують в Україні.
 2. Створення та розповсюдження соціальної реклами з метою формування патріотичної свідомості та піднесення суспільної активності громадян, утвердження норм загальнолюдської моралі, цивілізованих форм співжиття.
 3. Залучення і стимулювання майстрів рекламного мистецтва до створення робіт, які  відповідають меті Фестивалю, вимогам і потребам часу.
 4. Привернення уваги широкого громадського загалу та державних установ до проблем      розвитку вітчизняної соціальної реклами.

Тематичні напрямки Конкурсів

Батьківщина – Національна ідея, патріотизм.

Мала батьківщина - Українське місто (Проблеми сучасного міста), Рідне село (Відродження українського села).

Громада. Людські взаємини: культура суспільних відносин, турбота про пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, допомога малозахищеним верствам населення.

Сім’я – основа суспільства. Відповідальне батьківство, свідоме материнство, щасливе дитинство, міцні сімейні зв’язки – наше майбутнє.

Скарби добрих традицій (або Вічні цінності). Духовність. Моральність. Загальна культура.

Здоров’я нації. Здоровий спосіб життя. Молодь. Спорт тощо. Профілактика безпритульності, бездоглядності. Запобігання негативних явищ (діти вулиці тощо)

Жива краса. Збереження і дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Екологія.

Участь у Фестивалі

 1.       Учасником конкурсної програми Фестивалю може бути будь-яка особа, громадянин України, що надає до Оргкомітету Фестивалю оригінал власного твору, створеного на  тематику соціальної реклами.
 2.        Участь у творчій програмі Фестивалю є безкоштовною. Проїзд та проживання (крім запрошених Оргкомітетом гостей та наявності попередньої домовленості) учасників і гостей фестивальних заходів фінансується за рахунок учасників.
 3.       Для участі у Фестивалі заповнюється українською мовою типова реєстраційна форма заяви (додаток). Заповнена учасником або його представником форма автоматично означає згоду учасника дотримуватись усіх пунктів цього Положення.
 4.       Пересилання робіт на адресу Оргкомітету здійснюється за рахунок відправника.
 5.       Заяви заповнюються учасниками та відсилаються за електронною адресою:

lswu@i.com.ua  або spilka@itci.net

Роботи без реєстраційної форми до участі у творчому конкурсі не допускаються.

      Готові матеріали  здаються за адресою:

м. Київ, вул. Фролівська, 1\6 (станція метро ” Контрактова площа”), тел. 238-65-20 

E-mail: lswu@i.com.ua

Журі Фестивалю

  1.       До складу журі Фестивалю входять представники державних установ, авторитетні фахівці творчих Спілок, професіонали-рекламісти, представники організаторів та спонсорів, представники громадських професійних організацій рекламістів та маркетологів.
  2.       Загальне керівництво роботою журі здійснюється Головою журі, що запрошується Оргкомітетом Фестивалю, як правило, з активних громадських діячів, представників творчих Спілок та громадських професійних організацій рекламістів.
  3.      Крім оцінювання творчого та професійного рівня робіт до компетенції журі входить зняття робіт з творчого конкурсу за невідповідність тематиці Фестивалю та низький професійний рівень виконання роботи.
  4.      У межах Фестивалю відбуваються творчі конкурси (номінації) соціальної реклами:

а) оригінал-макети друкованої реклами (плакатів, буклетів та листівок);

б) оригінал-макети зовнішньої реклами;

в) конкурс відеореклами.

У кожній номінації розглядатимуться підномінації, що відповідають тематичним напрямам (див. п.Тематичні напрямки Конкурсів”).

      Рішення журі конкурсу виносяться за підсумками голосування більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним вважається голос голови журі. Рішення журі, що оформлене протоколом, є остаточним. Втручання членів Оргкомітету в розподіл місць за результатами творчого конкурсу неприпустиме.

Нагороди Фестивалю

 1.          У кожній категорії (номінації) конкурсів присуджуються перше, друге та третє місця, а також визначаються фіналісти конкурсу (шорт-лист). Роботи, що зайняли перші 3 місця, нагороджуються дипломами Фестивалю. Робота, що зайняла 1-е місце у номінації, оголошується “Кращою роботою за номінацією” та нагороджується спеціальним призом.
 2.         За підсумками всіх конкурсів (номінацій) членами журі під керівництвом Голови журі найкращій роботі Фестивалю присуджується Гран-Прі Фестивалю.

Технічні вимоги до робіт, що беруть участь у творчому конкурсі Фестивалю

1. Конкурсні роботи, надані для участі в конкурсі оригінал-макетів для друкованої реклами та конкурсі розробки оригінал-макетів для зовнішньої реклами подаються:

-   кольорова роздруківка (формат А4, наклеєна на тонкий картон чорного кольору (паспорту) формат А-3 (420 х 300 мм);

-   якщо робота учасника вже пройшла стадію виробництва (плакати, каталоги, календарі та ін.) подаються в натуральному виконанні;

а також електронна версія оригінал-макектів та заява на участь на CD-диску.

2. Всі роботи за номінаціями, що позначені у пп. 1 – 3 мають містити на зворотному боці інформацію:

-   ПІБ автора роботи;

-   назва;

-   категорія конкурсу. 

3. Роботи на конкурс відеореклами приймаються виключно у цифровому форматі, записані на CD-диски з форматом avi , або wmw , або mpg ,  або divx .

 

Фінансування заходів Фестивалю

 1.           Фестиваль є неприбутковим проектом.
 2.           Джерелами фінансування заходів Фестивалю є: кошти співорганізаторів, надходження до Оргкомітету від спонсорів та рекламодавців за послуги в галузі маркетингових комунікацій, добровільні внески меценатів (юридичних та фізичних осіб).
 3.           Кошторис проведення заходів Фестивалю узгоджується на засіданнях Оргкомітету Фестивалю та затверджується керівниками установ – співорганізаторів Фестивалю.
 4.           Співорганізатори Фестивалю виділяють кошти та інші ресурси на його проведення на принципах дольової участі. Розподіл внесків закріплюється спеціальним протоколом, що затверджується керівниками установ – співорганізаторів Фестивалю.
 5.           Усі фінансові документи, що стосуються витрат на проведення Фестивалю, є доступними для представників установ – співорганізаторів Фестивалю та зберігаються в Оргкомітеті Фестивалю протягом року після закінчення Фестивалю.

Заяву на участь у творчому конкурсі НФСР (форма додається нижче)

разом з творчими роботами слід подати

до 15 жовтня 2006 року

або попередньо на електронну адресу:

E-mail: lswu@i.com.ua  або spilka@itci.net


Додаток до Положення

               Код роботи              Дата надходження

   

(заповнюється Оргкомітетом)

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ

у ІІ Національному фестивалі соціальної реклами

Учасник

Прізвище                                          Ім’я                                                         По-батькові

     

Дата народження                           E-mail                  Телефон (з кодом)                   Факс

       

Конкурсна робота

Назва роботи (якщо подається серія робіт – вказати кількість та загальну тему)

 

Номінація або конкурс (відповідно до Положення)                     Рекламодавець

   

Об’єкт, що рекламується                                       Цільова аудиторія

   

Додаткова інформація про учасника

Здобутки, нагороди, досягнення в області реклами

Здобутки, нагороди, досягнення в області соціальної реклами

“З правилами участі у Фестивалі та з усіма пунктами його Положення згодний (згодна)”

                                                     Підпис (и) _______________________________________________

Дата заповнення заяви “____” __________________ 2006 р.

Увага! Роботи приймаються тільки разом із заявами до 15 жовтня 2006 р. (включно).

Кожна робота оформлюється окремою заявою.

Адреса Оргкомітету Фестивалю:

      Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 51 б, 4 поверх, Державна служба для сім”ї, дітей та молоді Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,

тел.: (044) 246 57 15

E-mail: post@dcssm.gov.ua      Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2, офіс 505, Спілка рекламістів України

тел./ факс: +38 (044) 417 30 71, 417 82 00

E-mail: spilka@itci.net

Адреса для подачі конкурсних робіт:

м. Київ, вул. Фролівська, 1/6 (станція метро ” Контрактова площа”), тел. 238-65-20

E-mail: lswu@i.com.ua